lördag 22 oktober 2016

Vallonien, mitt ursprung, stoppar frihandelsavtalet Ceta med Kanada?
På min morfars sida har jag ett ursprung i Vallonien fick jag höra när jag var pojke. Morfar hette Gustaf Gutke och namnet Gutke var en försvenskning av  namnet Guiche son var en invandrarsläkt som arbetade i och med järnbruk i Vallonien på 1600-talet och flyttade till Gästrikland och Dalarna.
Morfar bodde i Norrsundet 3-4 mil norr om Gävle och senare i staden.

Nu ser det ut som om regionen Vallonien i södra Belgien med sina 3,5 miljoner invånare skall stoppa ett handelsavtal som berör uppemot 550 miljoner människor.
Jag har som "gammal" EU.parlamentariker följt processerna med EU:s handelsavtal med Kanada och USA, hyggligt. Valloniens motiv  är detsamma som kritiken mot TTIP. avtalet med USA. Miljöskydd och arbetsrätt försämras och det finns risk att privata investerare ska stämma stater, kommuner och regioner som inför lagar eller regler som hindrar företagens export. Nej, den risken finns inte säger vår statsminister och hänvisar till  vad EU-kommissionen sagt i en "deklaration". Jag skulle också vilja ha full klarhet i dessa tre frågor innan jag skrev på något avtal.

Nej, det blev inga nya sanktioner mot Ryssland för att stoppa de ryska bombningarna och kriget mot civila i Aleppo.
Lite svårt att införa fler sanktioner trots att EU:s toppländer som Frankrike, Tyskland och Storbritannien föreslog sådana. Vi ska tala med Ryssland sa Italien och fick flera länder med sig och i slutdokumentet heter det att EU ska "överväga alla alternativ" om inte grymheterna i Syrien upphör. Diplomatiskt, men totalt ofarligt för Ryssland som kommer att återuppta bombningarna kl 19.00 i kväll efter  ågra dagars vapenvila. Tragiskt. Dialog, ja men oskyldiga människor dör nu. Inga kommentarer: