fredag 14 oktober 2016

Var inte det ett friskt drag att ge nobelpriset i litteratur till Bob Dylan? Jag visste inte att texterna var så poetiska bakom alla fina låtar
Och det tror jag inte många andra visste eller har tänkt på heller, Hörde i går många exempel på mångsidigheten bakom det som man mest förknippar med en bra låt och en bra artist. Låt kultureliten gnälla, men jag håller på Bob Dylan och tycker det var ett bra val.

Säkerhetsdebatt i riksdagen efter att försvarsutskottet begärt information från regeringen om mer fakta kring ryska hot
Fullt rimligt. Regeringen styr landet med riksdagens  godkännande. Vissa uppgifter måste vara hemliga för att inte öka osäkerheten. Sverige har också tidigarelagt stridsgrupper på Gotland efter tidigare ryska gränskränkningar som inte ska tolereras. Att Sverige inte ska göra några tvära kast i vår militära alliansfrihet tycker jag är självklart. Det är inte Ryssland som ska diktera vår säkerhetspolitik, det ska vi göra själva. Och den har hållit oss utanför krig i 200 år.

Skottland kanske röstar om självständighet en gång till efter Brexit. Det blir i så fall före 2019 då Storbritannien lämnar EU.
Det sa Skottlands mycket uppskattade regeringschef Nicola Sturgeon i går.Det är inte säkert att Skottlans uppfattning i dag är densamma som den var vid folkomröstningen om självständighet 2014, sa Sturgeon. Då blev det 55-45 för att stanna i Storbritannien. Men om Storbritannien lämnar EU kan läget bli ett annat och försämrat för Skottland om den inre marknaden. Storbritannien kan bli Lillbritannien.

Inga kommentarer: