torsdag 13 oktober 2016

Nya bud från Alliansen att fälla Löfvens regering oavsett hur det går i nästa val och få till stånd en talmansrunda med förhandlingar om en ny regering
Det är ett  nytt besked som Allianspartierna nu ger. Löven kan inte bara sitta kvar om det är ett oklart parlamentariskt läge. Detta är inget konstigt. Det betyder att allt återstående av DÖ nu är borta och att partierna på ett helt naturligt sett vid ett oklart läge tillsammans med talmannen ser hur en ny regering kan formas. Det har inte något med stöd eller inte från Sd att göra utan är en ansvarsfråga att det finns en regering i landet som har förutsättningar att bildas och skapa majoritet för sina förslag.

Det betyder att också Centern öppnar för blocköverskridande lösningar
och det är naturligtvis både rätt och bra. "Men det måste ske inom ramen för Alliansen", lägger Annie till. Det är den naturligaste processen i en sådan situation.Löfven ska inte bara räkna med att sitta kvar oavsett hur valresultatet faller ut. Det borde också vara självklart. Det förstod Reinfeldt och det får också Löfven lära sig.

Sd är inget miljöparti. Punkt
De som eventuellt tänkt sig att rösta på Sverigedemokraterna bör tänka ett arv till om man är intresserad av jordens framtid. Sd är det enda parti i riksdagen som inte godkänt Parisavtalet som förhandlades fram i december förra året med max 2 procents och helst ner till 1.5 procents ökning av utsläppen av växthusgaser. Man vill inte ha några begränsningar av koldioxidutsläpp helt enkelt. Lyssna på det. Tragiskt, men  nu vet vi. Tänk först.Inga kommentarer: