torsdag 27 oktober 2016

Rysslands provokationer ökar. Iskanderrobotar i Kalininggrad, uppsagt kärnvapenavtal med USA om begränsningar, fortsatta strider i Ukraina,, bombningarna i Aleppo fortsätter, och ryska korvetter in i Östersjön.
Det är ingen rolig sammanfattning av Rysslands medvetna agerande för att öka spänningen i Östersjöområdet. Det är svårt att riktigt veta motivet mer än att Putin vill visa omvärlden att Ryssland är tillbaka som stormakt och det ska ni veta, lära av och förstå. Det har medfört att 17 Nato-länder nu ska stärka försvaret i Baltikum och inget av detta är bra för att skapa ett fredligt samarbete. Provokationer och att visa militär styrka ökar spänningen .

Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg öppnar för blocköverskridande samarbete där S och L tar initiativet. dn.se/debatt.
Det är alldeles tydligt beskedet i artikeln som Carlsson och Westerberg skriver där man också hänvisar till både Löfvens inbjudningar om samarbete och Jan Björklunds förslag i samma riktning om inte Alliansen vinner nästa val. Vad säger övriga Allianspartier? Har detta diskuterats? Visste M, C och Kd om den här artikeln? Mer samarbete över blockgränsen är bra.

Ett långt fullmäktige med friska debatter där frågor om hur fullmäktiges möten ska bli effektivare och motionen från Mp om att införa lagliga grafittiväggar tog upp mycket av tiden.
72 ärenden skulle diskuteras, där merparten var frågor, interpellationer och besvarande av motioner. Antalet beslutsärenden var bara 5-6 stycken. Då måste det finns regler som gör sammanträdena effektiva och det har vi inte i dag. Nu ska gruppledarna diskutera frågan. Det är bra.Låt kf-presidiet ange ramar för hur lång tid ärendena ska ta så att inte en fråga tar upp halva kvällen och nya kf-möten måste utannonseras. Så gör man i många andra församlingar, och så bör vi göra också i Värmdö.

Inga kommentarer: