måndag 31 oktober 2016

Påven har en röst som hörs över hela världen och med den kan han skapa förändring i krig, konflikter och flyktingkatastrofer.
Överskriften på den ekumeniska gudstjänsten han håller i Lunds domkyrka från 1100-talet är också "Från konflikt till försoning".Det är ett kristet budskap som alla borde ta till sig och där påven som religiös företrädare kan bli en samlande kraft, särskilt i länder och områden där krigen har en religiös bakgrund. Försoning var ordet.

När nu FBI börjar titta på gamla mail på en dator till en tidigare make till en medarbetare till Clinton, så bör man också kolla Trumps relationer med Ryssland.
Båda frågorna gäller säkerhetspolitiken. Varför granskar man bara Clinton? FBI får nu kritik för att man granskar detta någon vecka före presidentvalet. FBI kan förbättra sitt rykte om man tar denna vecka på sig och också ställer frågor till Trump och granskar hans kontakter med Putin och Ryssland.

Nej, inget förbud mot tiggeri, men skapa insamlingsplatser där man kan skänka pengar till organisationer som hjälper tiggare.
Tiggeri kan vara provocerande och störande på allmän plats och ordningsregler måste finnas, men inget förbud. Bättre då att skapa insamlingsplatser där många människor passerar där man kan ge pengar till organisationer som hjälper tiggare och utsatta. De kan med fördel finnas tå  på torg, mötesplatser och i och vid tunnelbanan.


Inga kommentarer: