torsdag 3 juli 2014


Almedalsseminarium om laddhybrid eller elbilar på SKB;s fartyg Sigrid
Volvo ligger lågt med elbilar, SAAB satsar inte heller, fick vi höra. I dag finns ett 10-tal modeller med elbilar. Nissan och Mitsubishi ligger i täten.  Sverige ligger efter i elbilar men har laddkompetens. Norge är världsledande. Volksvagen ligger långt framme också. Elbilar och bränslecellbilar är framtiden enigt panelen med bilföretag. Batterierna blir hela tiden bättre. Starkare styrmedel  behövs med subventioner för fossilfria fordon och högre skatter på fossilfordon. Falun ska täckas med laddstationer på några år. Laddtiden ligger på tre timmar i dag men går nedåt.

Per Kågesson om Elektrifiering av biltrafiken
Energiåtgången minskar med 50-75 procent med elfordon. Ett Bonus-Malus system med piskor och morötter är bättre än fordonsskatter. Trappa ner stödet successivt. På lång sikt kommer elbilar att kräva 10 Twh. En positiv utvekling.

Klimatet är feminism, sa Åsa Romson, det är vi kvinnor i världen som drabbas mest av miljökriser som stormar, torka, översvämningar, issmältning, matproblem och utsatta barn och äldre.
Det var ett ideologiskt tal av Åsa Romsson. Flera som jag stod tillsammans med under talet och andra som jag gick därifrån med tyckte talet var dåligt. Jag tyckte det var bra både från saklig synvinkel och från Mp:s politik som parti. Kvinnor, feminism, jämställdhet, klimat, energi, uthållighet, flyktingarna från Syrien som "medan jag talat blivit 100 personer fler". Kritik mot regeringen och Reinfeldt för vackra löften inför klimatkonferensen 2009 som sedan dog ut. Inte sant, men.... Lite spontant, kanske inte så genomarbetat, men hellre det är färdigskrivna manus, mening för mening. Applåderna var många.
För övrigt ska Bosse och jag nu ha ett möte om spårbilar på Arlanda med lite inflytelserika personer...


Inga kommentarer: