tisdag 15 juli 2014

Precis när detta skrivs får sannolikt EU en ny ordförande i EU-kommissionen med starkt federalistiska åsikter i riktning mot en statsbildning, Jean-Claude Juncker.
Jag vet för jag hörde och hade kontakt med honom i EU-parlamentet för 15 år sedan. Det är ingen tvekan om att han är en duglig person och mycket, mycket kunnig i EU-ropafrågor. Han har varit med i EU-ropapolitiken som premiärminister och utrikesminister i Luxemburg 20-talet år, och varit eurogruppens ordförande under lång tid. Han känner alla de personer väl han kommer att träffa och han är en god förhandlare. Han har sex sju språk i huvet och han är en outtröttlig arbetsmyra.

Men...han företräder en EU-linje som inte representerar vad svenska folket står för och inte heller Europas folk 
- en federalistisk utveckling i EU med tydlig riktning mot en statsbildning. Redan valet av kommissionsordförande är ett steg mot ökad EU-makt när partigrupperna i EU-parlamentet inför EU-valet nominerade sina toppkandidater till posten som EU-kommissionens ordförande utifrån parlamentets egen tolkning av Lissabonfördraget. J C Juncker var den konservativa EPP-gruppens kandidat och den gruppen blev också störst i parlamentet även om den minskade i storlek jämfört med förra mandatperioen. EPP stöds också av den socialdemokratiska gruppen S&D (oklart dock hus svenska s-gruppen röstar) och liberalerna Alde, där Centerpartiet och Folkpartiet ingår.

Att EU-parlamentet nu tagit sig rätten att själva nominera och nu föreslå en kandidat
som EU-kommissionens ordförande minskar medlemsstaternas och de förtroendevalda regeringschefernas inflytande. De är också alla valda med ett större valdeltagande än det i EU-parlamentet. Vad är nästa steg...?
För övrigt hade vi en trevlig fest på Villa Schabraket i går med många godsaker från Västerhavet,sill räkor, krabba, havskräftor och lite gott att dricka därtill....sång och skratt förlänger livet.

Inga kommentarer: