måndag 28 juli 2014

Förvånande höga och ökande skuldberg i EU - sparande måste kombineras med satsning på uthållig tillväxt
Jag blev förvånad, förundrad och förskräckt när jag läste att euroländernas samlade skuldberg är 9056 mdr euro, en ökning med 3 procent. Det visar siffror från Eurostat, dn.se/ekonomi. Andelen av BNP har också gått upp från 92,5 till 93,9 procent. Enligt stabilitetspakten får den inte överskrida 60 procent. Grekland ligger högst i skuld i förhållande till BNP med 174,1 procent. Störst ökning står Cypern för. Sex länder med Polen och Tyskland har minskat sin skuld. Det krävs fortsatta besparingar men det krävs också framtids satsningar på uthållig tillväxt för att få igång ekonomin.
Det är faktiskt ett allvarligare läge än vad verkligheten givit sken utav,där det låtit som om eurokrisen skulle vara över.

Det måste bli enklare och gå snabbare att få jobb för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, skriver Filippa Reinfeldt och Tobias Billström i dag i DN dn.se/debatt.
En bra artikel, Egentligen självklar. Få ned väntetiderna för validering av betyg, underlätta komplettering av utbildning, snabbare inlärning av "sjukvårdsspråket", tillvarata den kompetens som redan finns i landet. Patientsäkerheten får naturligtvis aldrig ifrågasättas men det måste kunna gå snabbare från första dagen i Sverige till första dagen i jobb än 4,8 år....
Under tiden alla undersökningar om betyg och kompetens görs borde personen kunna anställas i vården med enklare uppgifter tills dess allt är klart för det jobb personen sökt för.
För övrigt blir det sista heldagen i dag på Villa Schabraket. Mer än två fantastiska veckor, bad,tennis, sol, sång, räkor, vin, släkt och vänner. Snart blir det fjällfiske.

Inga kommentarer: