torsdag 8 december 2016

Bra att Sverige säger Nej till en EU-åklagare som skulle få makt att göra undersökningar i medlemsstaterna.
Bara ett  nytt exempel på den ständigt ökande EU-makten över medlemsstaterna och deras medborgare. Denna fråga om en EU-åklagare har funnits med så länge jag kan minnas bland förslagen för att försvara EU-s finansiella intressen, som det heter. EU-åklagaren skulle göra förundersökningar i Sverige, beslut att väcka åtal delegeras till nationell åklagare och åtalet skulle prövas i svensk domstol.

Alla förstår vilket intrång detta gör i en nations eget rättsväsen. Sverige tycker att förslaget går för långt och ökar EU-makten över vårt rättsväsen.
Regeringen och en majoritet i EU-nämnden anser att EU då  trampar in i det svenska rättssystemet och säger Nej. Det är bra och hedervärt. Tror att det är Anders Ygeman som ligger bakom det kloka förslaget. Lagföringen i denna typ av brottslighet fungerar bra i Sverige, säger man från EU-nämnden. Det är bara EU-kramarpartiet Liberalerna som vill låga EU ta över utredningar i Sverige.

Enighet krävs bland EU-länderna för att få igenom förslaget och Sverige bör stå på sig och stoppa idén. Också Nederländerna är tveksamma och Finland har inte givit besked.
Ett utmärkt tillfälle för Sverige att stoppa den ständigt ökande EU-makten. Skapa ett ökat samarbete i stället mellan medlemsländernas polisorganisationer så att fusk, mutbrott och bedrägerier kan bekämpas.Inga kommentarer: