söndag 11 december 2016

Nobelfesten, ett svenskt stjärnskott som vi vårdar omsorgsfullt och ska vara glada för.
Pengar på fester har varit ett mediainslag hela förra veckan om Julfester i näringsliv och förvaltning som stuckit i ögonen på media. Det finns överdrifter, som fri sprit, men i de flesta fall är det bara ett erkännande av och ett tack till personalen. Det är något positivt och det är att ta hand om och de som gör det dagliga jobbet och bry sig om dem.

Nobelfesten är en enda stor fest för hela landet. Det är "Gräddan" som får gå på den men jag har aldrig hört någon medborgare tala om att det är slöseri med pengar, eller gnälla på arrangemanget. 
Tvärtom betyder Nobelfesten mycket för landet. Vi har en kultur om forskning och utveckling som vi vill tala om och som vi vill utveckla. Det gör Sverige känt i hela världen. Nobel föddes i Sverige men han bodde, verkade och forskade i hela sitt liv i andra länder i världen. Han talade fem språk flytande och hade ett otroligt kontaktnät,

Här kan vi också glädja oss åt Monarkin, där kungen och drottningen och familjen gör stora insatser med sin medverkan och sitt engagemang. Det ger stabilitet och skapar sammanhållning i landet.

Fredspriset i Norge, denna gång till Colombias president Juan Manuel Santos för att ha fått slut på ett 50-årigt  inbördeskrig, stärker FN, fredsarbetet i världen och sätter Skandinavien på kartan.
Det är något vi ska vara stolta över och det stärker mänskliga insatser för fred i världen och visar att det går att skapa.

Inga kommentarer: