lördag 10 december 2016

Mycket trevlig Julfest i går som började med seminarium om den regionala utvecklingsplanen RUFS för Stockholms län och fortsatte med traditionellt Julbord på Graverska huset.
Vet inte vilken gång i ordningen men vet att det alltid är en trevlig tillställning med landstingsgruppen.
Vi inledde med ett seminarium kl 14.00 om den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, sjukvårdens framtid och centerfrågor inför nästa val. Centern har ansvaret med vårt landstingsråd Gustav Hemming som ordförande för Miljö-skärgårds- och regionplanenämnden. Stockholm växer med två-tre busslaster per dygn främst genom barnafödande, invandring och flyktingar, inte mycket inflyttning från övriga landet. Vi har en miljöplan, vi ska satsa på lokalproducerat och närodlat och en klimatförsörjningsplan ska  tas fram.

Själv tog jag upp lite framtidsfrågor eller visioner om trafiken som jag tror kommer med lite varierande tyngd och tidpunkter.
Att miljövänliga elpendelbåtar kommer vet vi för de finns ju redan och det är ett utmärkt komplement till trängseln i trafiken. Om det tar en kvart till gör inget för du kan jobba digitalt på båten.
Spårbilar kan bli en möjlighet att ta sig från bostadsområden till trafikpunkter eller varför inte vanliga linbanor där det finns mycket folk och det inte går eller passar att bygga vägar. Självgående bilar kommer allt närmare och kan förändra trafikbilden,

Det riktigt stora framtidsvisionen är flyg- och helikopterbilar och som redan håller på att utvecklas och om något decennium gör att vi skrattar åt motorvägarna.
Nja, det är kanske inte vi äldre som hinner göra det men säg ett decennium så startar du din miljövänliga bilhelikopter på taket hemma, slår in luftkoden och flyger in till Stockholm på 5-6 minuter, Skratta du, men....
Och så här lät en liten visa som jag skrev och som vi sjöng på Julfesten i går.
Och vart jag kommer, vart jag far
på Julbordet jag väntar
Där blir det först ett seminar
Och sen till glögg jag längtar
En backe ner till Graverskt hus
där får man sig ett riktigt rus
Ditåt, ditåt, jag trängtar.

Inga kommentarer: