söndag 18 december 2016

Ett allvarligt demokratisk inbrott i ett annat lands inre angelägenheter som i USA:s fall, det viktigaste valet - ett presidentval
Det är inte vilken hackerattack som helst som FBI och CIA nu kommit fram till att Ryssland gjort sig skyldig till. Det är ett stort brott mot samsynen länder emellan om att varje land själv ansvarar för sina inre angelägenheter som nationella och lokala val. De sista dagarna innan valet den 8 november ägnade sig media mer åt Clintons mejlaffärer än om bevakning av alla andra sakfrågor.

Det tycks också synas att hackerattackerna skett i delstater där det varit jämt mellan kandidaterna och där ett stöd för Trump skulle ge viktiga elektorsröster
Det handlar om Florida, Michigan och Pennsylvania. Det var delstater med många elektorsröster och det är klart att en ensidig debatt om mailkonversationerna påverkade valet..
USA måste svara, i första hand med kraftig kritik och om inte Putin och Ryssland erkänner brotten med motsvarande åtgärder vid tillfälle. Det är verkligen tragiskt att Ryssland vill skapa en sådan värld, men det är helt deras ansvar.

Löfvens Jultal: Den försiktige statsministern,
Stärk gemenskapen i Sverige mellan land och stad, Bra. Här fanns också ett förslag om att en halv miljon fler svenskar i glesbygden ska kunna ha bredband inom fyra år, Det var nog det enda konkreta. Sedan öppnade han för diskussioner om en mer reglerad invandring, på sikt, en mer reglerad arbetskraftsinvandring och förbud mot tiggeri eller tillstånd eller licens. Också det ska diskuteras. Vi måste fundera, öppen för diskussion, det  var statsministern budskap. Inte fel, men kanske lite fegt.


Inga kommentarer: