tisdag 13 december 2016

Fyra stora samhällsfrågor som kräver politiska lösningar
1. Beredskap vid krig, avspärrning, naturkriser, blockader
Här hade Sverige en hög beredskap under det kalla kriget med stora lager av livsmedel och diesel. De togs bort när muren föll och inget har ersatt detta om en kris uppstår. Livsmedelsberedskapen vid en avspärrning är noll samtidigt som självförsörjningen på livsmedel minskar.
Vi måste stärka vår krisberedskap om vi ska ha ett trovärdigt totalförsvar. Samhällstjänst kan vara en god början. dn.se/ledaren.

På samma sida står en ledare om psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan växer. Enligt  Folkhälsoinstitutet mår var femte svensk psykiskt dåligt. Trots detta är det mycket svårt att få vård. En tredjedel av våra vårdcentraler i landet saknar psykolog. Väntetiden för att få vård för psykisk ohälsa kan uppgå till 1.5 år...

Sjukfrånvaron ökar kraftigt i Sverige 
I dag har vi mer än 100 000 personer som varit sjukskrivna längre än ett år. på dn.se/debatt föreslås av professor Selander ett antal åtgärder som att återinföra en bortre tidsgräns för sjukförsäkringen, få en medfinansiering av företag med dålig arbetsmiljö och differentiera arbetsgivaravgifter, där företag med låg sjukförsäkring får lägre avgifter.

Otroligt nog kan en stoppad sjukpenning enligt en studie från Riksrevisionen vara en fördel för den sjukskrivne som då har lättare att bli kvar på arbetsmarknaden.
Det låter   "lite underligt", men studie bygger på 5000 personer och går inte bara att vifta bort.

Här är fyra områden där samhället, partierna och arbetsmarknaden måste hjälpas åt att förbättra verkligheten, Vad väntar vi på.Inga kommentarer: