tisdag 3 december 2013

2013-12-?
Till kommunfullmäktige i Värmdö kommun

 Motion ang. giftfri kommun

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter och vattnet vi dricker.

Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra barn i våra förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektronik på lekplatser/lekmiljöer.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Regeringen har även presenterat en propositionen ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken”. I propositionen redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslutat, de insatser som behövs för att nå etappmålen samt övriga insatser som behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och vägen mot en Giftfri vardag.

Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor i Värmdö kommun. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen.

 Centerpartiet yrkar:
 att Värmdö kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri
att kommunstyrelsen får i uppdrag
att  göra en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas
att  göra sig av med  giftiga ämnen i våra verksamheter
att ställa krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger
att  agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om ossHans Lindqvist   
Ledamot av kommunfullmäktige

Ina Ununger
Ledamot av kommunfullmäktigeInga kommentarer: