måndag 2 december 2013

Ukraina är bara början på ett bredare väst- och östeuropeiskt samarbete - Flexibel integration där olika former av samarbete utvecklas från fullt medlemskap till associationsavtal.
Det är en tragisk utveckling vi ser just nu i Kiev. Antalet demonstranter översteg 100 000, vilket är mer än vid den oranga revolutionen 2004. Ryssland har med hot och trakasserier som höjda gaspriser  och handelssanktioner försökt stoppa samarbetsavtalet mellan EU och Ukraina..

Det handlar inte om för eller emot EU som vid folkomröstningar i västeuropa. Det handlar om öppenhet mot omvärlden och rätten för Ukrainas folk att välja den öppenheten, relationerna och samarbetsformerna själva. Och framför allt inte bli tvingad till något samarbete ovanifrån som från Ryssland och Putin. Att  president Janukovytj denna gång tog Rysslands parti är en hårt pressad ryssvänlig presidents verklighet. Den process som nu inletts går inte att stoppa.

Det kan ju synas lite märkligt att en EU-kritiker som jag är för en utvidgning av EU med fler medlemsländer och olika samarbetsavtal. Men det är just detta som är hela poängen med Europasamarbetet. Att fler länder deltar och gör det utifrån sina förutsättningar och i olika samarbetsformer - Flexibel integration. Då blir såväl människorna nöjda, ländernas företrädare och EUropasamarbetet blir bättre.

För övrigt blir det nu inläsning av landstingshandlingar till ett mastodontmöte med landstinget i morgon. Har lite att jobba ikapp också efter den härliga veckan i Taurito. 

Inga kommentarer: