söndag 1 december 2013

Baylan och ett obligatoriskt  språk till utöver engelskan: Nej, vi ska läsa flera språk förstås men vi ska utveckla dem genom direkta kontakter inte ett obligatorium
Att motivera ytterligare ett obligatoriskt språk utöver engelskan med att Sverige behöver det som exportland visar på stor okunskap. Vi ska först se till att vi kan vårt eget språk. Den undersökning som kallas PISA visar att nära var femte elev inte klarade nivån grundläggande läsförståelse i svenska. Då är det inte läge att tvinga elever att med obligatorium läsa ett andra språk.  Lägg den tiden på bättre kunskaper i matematik, naturvetenskap, historia och samhällskunskap i stället.
Bästa sättet att lära sig språk är att studera och arbeta utomlands. Satsa på mer utbytesstudier och satsa på mer jobb utomlands.

Jag har arbetat i Italien, Spanien, Österrike, Tyskland och Frankrike. Jag har pluggat i Schweiz. Jag kan inte språken flytande men tillräckligt bra för att för att jobba där, plugga där och leva där. Varför? Att träffa människor, att lära sig ord, moderord, eller "pratord", eller vanliga kommentarer är bästa sättet att få kontakt med folk. Får man det kommer språket naturligt. Det är så barn lär sig prata. Det är så vi bäst lär oss också.


 För övrigt bär det nu i väg hemåt från Taurito mot flygplatsen och Arlanda i kväll efter en härlg vecka på Canarias.

Inga kommentarer: