lördag 7 december 2013

Konstruktiv halvdagskonferens med landstingsgruppen och trevlig avslutning med julmiddag och Julsånger och en sen hemfärd med cykel i snöblasket
Det var en bra halvdagskonferens med landstingsgruppen och grupparbeten kring frågor i landstingsvalet. Jag är faktiskt lite överraskad över att de frågor jag ventilerat flera gånger fick så starkt stöd som enhetstaxa i kollektivtrafiken och bort med zonindelning och och heller inga spärrar. Enkelhet och smidighet för resenären ska vara budskapet. Ingen korthöjning av 790-månadskortet heller och inte heller någon förändring av landstingsskatten varken uppåt eller nedåt.

En tidsdifferentierad taxa med lägre pris för pensionärer och studenter på dagtid. Höj i stället trängselavgifter något men differentiera för miljöbilar.
Tar man bort spärrarna kan personalen i stället finnas inne på T-banan för kontroll men också för service. Ingång ska kunna ske från alla dörrar på bussarna.

Och ett mycket positivt besked med Nej till bussgaraget i Katarinaberget från mark- och miljödomstolen.
Ja, det var roligt även om det var ett Nej utifrån formella skäl som brister i detaljplanen; Inget program med mål för planen, inget samråd har hållits, inga alternativa lösningar har redovisats, ingen redovisning av hur planen förhåller sig till andra planer och inga ekonomiska överväganden. Det är saftig kritik och domstolen upphävde planen på formella grunder och det blev aldrig någon förhandling. Glöm något beslut om Slussen före valet.
För övrigt ska nu Hemmestakören ha lite Julövningar hemma hos Clarre och Lena. Bengt och Gilla hämtar om en timme. Roligt igen.

Inga kommentarer: