lördag 21 december 2013

EUrokrisen driver på mot mer överstatlighet 
EU-toppmötet diskuterade eurokrisen och bankunionen i dagarna. De stora bristerna i sakskäl för euron visar sig nu i ökade ekonomiska klyftor inom och mellan länderna i EU och krav på ökad överstatlighet för att undvika framtida kriser. Lyssna: Nya EU-lagar har nu tagits fram där EU styr över medlemsländerna, främst euroländerna. EU ska granska ländernas budgetar. En överstatlig kontroll av bankerna kommer. Tyskland tar över EU. Nej till euron.

Romregistreringen: Det viktigaste är inte att  någon åtalas utan att förändringar snabbt sker
Finns inget uppsåt saknas möjligheter att åtala. Eller det gör det inte men det blir ingen fällande dom. De högsta cheferna ska ställas till svars för tjänstefel och politiskt ansvar ska utkrävas. Men viktigast; ändra, gör om och gör rätt, snabbt.

Kungen får gärna lämna över tronen till Victoria, men behåll monarkin. Kungen har ingen politisk makt och Sverige som land vinner internationellt på monarkin. Se mer i  dn.se.


Förödmjukande att behöva stödröster för C och Kd för att komma in i riksdagen.
Nu är det media utspel för att få uppmärksamhet. Centern har stärkts i opinionen sedan förra årets haveri och långsamt gått uppåt. Vi kommer att fortsätta med det. Jobb, miljö landsbygd och en stark valrörelse är svaret. Och inga dumheter...

Och en rolig leksaksannons av NK; Ge barnen något att göra när de vuxna tittar på Kalle Anka.
God Jul

Inga kommentarer: