torsdag 19 december 2013

Brasiliens Jasköp - en affärsmässig framgång som ger jobb, men handlar det inte om upprustning i världen??
En stor framgång för Sverige och vår teknologi och industri. Det kan ge fler köp. Frankrike har misslyckats liksom USA när NSA spioneriet mot Brasilien blev känt. Nu handlar det om motköpen som inte får innebära att det  nordiska försvarssamarbetet försvåras.

EU tar nya steg mot försvarsunion och finansunion - vad var det vi sa i folkomröstningen...?
Inom några dagar tar nu EU steg mot ett ökat överstatligt samarbete på försvarsområdet och ekonomiområdet. EU-ledarna ska i helgen diskutera "ett gemensamt europeiskt försvar" som funnits med i fördragstexterna sedan Maastrichtfördraget. Frankrike driver på för EU-insatser i Mali och i Centralafrikanska republiken.
 Bankunionen kommer allt närmare med överstatliga EU- beslut och EU-pengar till krisande banker. Nej till ett gemensamt försvar och en gemensam militärindustri och Nej till bankunionen. Hökmarks förslag i EU-parlamentet om ägaransvar för bankerna är en bättre väg.

Varför ska vi tillsätta en energikommission som chefer i näringsliv och fack kräver i dag i DN när vi för fullt håller på att bygga ut alternativen? debatt@dn.se

Bra artikel av mina C-kamrater Gustav Hemming, Per Ankersjö, och Hans Peters om tid till eftertanke i Slussenfrågan och att det nu efter T-baneutbyggnaden till Nacka inte behövs någon bussterminal i Katarinaberget. Nu får vi tid att fundera på hela Slussenfrågan.

För övrigt ska jag nu skriva lite gammaldags Julkort och laga lite köttbullar.

Inga kommentarer: