tisdag 9 augusti 2016

Använd de (natur) resurser som finns mer effektivt så behöver vi inte (för) bruka fler. Bostäder t.ex kan utnyttjas bättre.
Det pågår en debatt om bristen på bostäder i Sverige. Men är det bristen på bostäder som är problemet? Är det inte det dåliga utnyttjandet av bostäderna som är problemet? Det är nog både och men det är väl naturligare att först utnyttja de bostäder som finns bättre innan vi bygger nya.

1.I Norge har man krav på att bygga ett uthyrningsrum när man får bygglov för att bygga en villa. En källarvåning med egen ingång på 15-25 kvadratmeter kan hysa en ungdom, en ensamstående eller en äldre. Inför ett sådant krav också i Sverige.

2.Det finns hundratusentals fritidshus som står tomma 45-50 veckor om året och som skulle kunna hyras ut. Kommunerna kan ta ett initiativ i den egna kommunen, eller lämna ut uppdrag till konkurrens på marknaden. Frågor om säkerhet och risk för skador måste naturligtvis utredas och försäkras.

3.Öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att avskaffa reavinstskatten och införa en fastighetsskatt som ger motsarande skattepengar. Fler flyttar och fler kan flytta in.

Putin-Erdogan kan bli något bra, men det kan också bli något som skapar världskonflikter med två halvdiktatorer. Och får vi en tredje, Trump, i USA skakar världen.
Bra relationer och dialog är något positivt i världen. Erdogan har inga grannar längre som han kan prata med. Putin inte många heller. Kanske kan man lösa Syrien kriget, där man står på olika sidor, om dialogen fortsätter. Men riskerna är uppenbara med två så oberäkneliga personer. Turkiet är med i Nato, har(haft) goda relationer till USA och vill bli medlem i EU. Alla dessa tre saker hatar Putin.
Bra alltså med dialogen, men världen får se upp.

Inga kommentarer: