tisdag 23 augusti 2016

Nye partisekreteraren (S), Lena Rådström Baastad; "Jag är van att vinna val". Det skulle jag inte sagt. Hon blir bara två år som partisekreterare om S förlorar valet 2018.
Lite orutinerat skulle jag säga. Hon måste ju förstå vad det betyder om hon inte gör det i den nya rollen. Nu måste hon visa i första valet och inte bara med några promille utan rejält. I dagens dn.se/ledare finns också en artikel som kan skapa problem. Mona Sahlin var tydligen inne i vallokalen i samband med en valskola som S hade 2010 i Örebro, det år Baastad blev kso. Det polisanmäles och Valprövningsnämnden ansåg att "i röstlokaler ska väljaren vara fredad". Det blev omval i Örebro om ni minns. Vad anser Baastad om detta frågar nu DN? Det kan bli besvärligt.

Polisen måste göra allt för att freda människor mot gangsterterror. Att inte göra det är ett haveri för hela samhället.
En åttaårig pojke dödad av en handgranat i en gangsterattack. Och det förekommer i Sverige i ett område som polisen väl känner till som gansterinfiltrerat. Polisen måste bevaka och förhindra, bostadsområdena och civilsamhället måste reagera och hjälpas åt att stoppa terrorn. 

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström säger på dn.se/debatt att universitetssjukhusen inte ska privatiseras.
Jag vet inte om någon har föreslagit det heller, men det är ett tydligt besked från S och V. Och det finns goda skäl att lyssna på honom, men vi får avvakta lagförslaget som Socialdepartementet skickar ut om förändring i hälso- och sjukvårdslagen. Jag tycker liberalerna i Stockholms läns landsting är lite väl snabba med ett kräva privatisering av ett nytt sjukhus.
Ser fram emot Annie Lööfs sommartal i morgon på Långholmen nu när Centern går framåt blir det extra intressant. Småföretag, jobb, flykting- och välfärdsfrågor vill vi höra om och ett tryggt samhälle. Kanske något om pendelbåtar också som centern driver.
Inga kommentarer: