torsdag 18 augusti 2016

Den ryska inbjudan om säkerhetsläget i Östersjön: Absolut inga separata landdiskussioner med Ryssland och här ser länderna ut att tycka detsamma.
Ryssland ska inte få diskutera säkerhetsläget med länderna runt Östersjön en och en. Absolut inte. Det slår in kilar mellan länderna som Margot Wallström säger. Märkligt också att två länder runt Östersjön, Tyskland och Danmark inte är inbjudna. Sverige med Wallström och Finland med sannfinnen Timo Soini tycks, komma bra överens i frågan. Diskussion är aldrig fel, men på Nordens villkor. Alla länder runt Östersjön ska inbjudas och alla länder ska vara med samtidigt med Ryssland. Enkelt.

Lena R Baastad ny partisekreterare i S. Hon ska fortsätta att vinna val, säger hon. Hon ska syna M och deras skattesänkniugar men vill öka samarbetet över blockgränsen.
Det går inte riktigt ihop. Att ägna tid åt att syna och granska ett annat parti med ena handen och sedan inbjuda till överläggningar med den andra...nja? Men hon har lett flera blocköverskridande samarbeten i Örebro så om den handen får bestämma så...Jag tycker det är bra. Med dagens läge i politiken med SD som vågmästare är det ännu viktigare att ta gemensamt ansvar. Och Centern är ju öppet för det.

En bra artikel av Anders Wijkman och Kristian Skånberg att klilmatfrågan måste få ett eget kapitel i budgeten och finanspolitiken om klimatmålet ska nås. dn.se/debatt
Det är ett för snävt fokus på budgetbalans. Naturkapital och socialt kapital liksom investeringsfrågor måste finnas med i det finanspolitiska ramverket om klimatmålen om max 2 procents, helst 1.5. utsläpp ska nås till 2030. Vad säger Mp om det? Det vore väl nästan självklart för regeringen och minst lika självklart för Centern som nu ska lägga fram en egen budget.Jag hoppas.
För övrigt blir det lite arbete med mina "Hågkomster" i dag. Ska gå igenom handlingar om tiden inför EU-folkomröstningen 1994 och tiden i EU-parlamentet. Det är roligt att "komma ihåg", men kanske inte allt...
 .

Inga kommentarer: