söndag 7 augusti 2016

  Sverige är det land som är mest kritisk till fler beslut på EU-nivå.

Det kan man se av en undersökning gjord av EU:s Europabarometer. Märkligt nog är det en majoritet av tillfrågade i medlemsländerna på 51 procent mot 38 som vill att fler beslut fattas av EU.  En majoritet vill ha gemensam utrikes-försvars- och flyktingpolitik men inte ytterligare utvidgning. Jag skulle vilja se tvärtom, mindre av gemensam utrikes- och försvarspolitik men fortsatt utvidgning med fler länder. Det håller nere ambitionerna om en statsbildning. Sverige borde satsa på ett utvidgat nordiskt samarbete.

Bra artikel av Hans Blix med flera i dn.se/ debatt om att tillsammans med de övriga nordiska länderna öka dialogen med Ryssland och mildra de säkerhetspolitiska målsättningarna. Då är ett medlemskap i Nato inte lösningen.

Obegripligt att fler stödjer Edogan men många väljer också att lämna Turkiet.

Det finns risk för att Turkiet stoppar migrationsuppgörelsen med EU om man inte fått visumlättnader till EUropa  före oktober. Låt det bli en förhandlingfråga. Stoppa inte förhandlingarna om EU-medlemskap, det vore ett "allvarligt misstag", säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, och jag instämmer. Det är viktigt att dialogen finns.

En opinionsrapport av Sören Holmberg och Henrik Oskarsson visar att stödet för en blocköverskridande samarbete i Sverige aldrig varit större. 

Det är bra att komma ihåg när valrörelsen närmar sig och inget av blocken kan få egen majoritet.


Inga kommentarer: