söndag 21 augusti 2016

Det är förståndigt att ha en dialognivå i kontakterna med Turkiet, oavsett vad tidigare sagts och här tycker jag Wallström gjort rätt.
Det är inte enkelt att ena veckan kraftigt kritisera ett lands ledning och nästa vecka låta det vara som vanligt med relationerna. Det är precis som relationerna med vilken medmänniska som helst. Wallström har en lite svår personlighet som lätt kommer i konflikt med andra, men som samtidigt säger vad hon tycker och inte tvekar när kritiken kommer.
 Jag tycker,hon gjorde alldeles rätt i kritiken mot lagstiftningen om sexuella övergrepp på barn. Med den uppmärksamhet det fått kan Turkiet inte genomföra en sådan lag om Erdogan ska ha några chanser att förhandla om EU-medlemskap.

Det är viktigt att uppehålla dialogen och det är också vad Wallström nu säger även om det ser oerhört svårt ut för något turkiskt EU-medlemskap under överskådlig tid.
Erdogan,Putin och Trump har många likheter i sättet att göra oöverlagda uttalanden och aktioner som provocerar omgivningen men sedan ändå vill att att omgivningen, länder och personer, ska respektera dem.
Jag har sedan mitt inträde i EU-parlamentet 1995 kritiserat Turkiet för bland annat tullunionsavtalet med EU som jag inte tillstyrkte på grund av Turkiets ständiga angrepp på kurderna. Jag var dock redan då, en av de första som ansåg att det vore positivt om Turkiet kunde bli medlem av EU. Ett halvmuslimskt land som medlem i EU skulle kunna bli en brygga mellan EU, Afrika och mellanöstern. Det tycker jag fortfarande och därför har Wallström rätt som nu säger att hon vill "följa upp och förstärka dialogen och samarbetet med Turkiet," Viktigt också för Sveriges ordförandeskap nästa år i FN:s säkerhetsråd.
För övrigt ska jag nu spela tennis med Micke, Emma, Sara och Hanna för första gången på mer än ett år efter höftproblemen. Men inga rusningar. Jag ska ta det försiktigt. 
Inga kommentarer: