fredag 12 augusti 2016

Värdig begravning av Thorbjörn Fälldin i domkyrkan i Härnösand. En vardagsnära och jordnära person har gått ur tiden.

Fälldin fick till stånd den första borgerliga regeringen sedan demokratin infördes. Det 44-åriga socialdemokratiska maktinnehavet bröts och det i en tid när S blev allt mer auktoritärt och socialistiskt. Samhällets ägande av mark stoppades, liksom löntagarfonderna. Fälldin stred för landsbygden, hela Sverige. decentralisering, miljön och kärnkraften skulle bort. Så blev det inte under hans livstid, men nu är den på väg ut.

 Distriktsordföranden Michaela Haga ringde mig och frågade om jag ville skriva några minnesord till Torbjörn. Det gör jag så gärna eftersom jag arbetat en hel del ihop med honom. Jag var sekreterare i den fritidspolitiska programgrupp som partistyrelsen med Thorbjörn  tillsatte och han deltog själv många fredagar på mötena i programgruppen. "Stryk det här Lindqvist, sa han annars tar jag upp det på partistämman och då förlorar du,,,", minns jag vid ett tillfälle. Jag och Rolf Rämgård, som var ordförande strök...

Så är lyder minnesorden

Ditt namn för evigt hos oss finns

I Centern och vårt land

Din insats vi med värme minns
Som kom ifrån din hand

Du stod för vad du trodde på
Vartän som det bar hän
Nu Thorbjörn får du vila
Säger vi från Stockholms län

Vila i frid Thorbjörn.

Inga kommentarer: