lördag 27 augusti 2016

Något som vore bra för säkerheten och utvecklingen i Europa är ett stärkt Nordisk samarbete, varför inte en Nordisk union eller en Nordisk förbundsstat?

Inför folkomröstningarna om EU 1994 spelades de nordiska länderna ut mot varandra med olika tider och ordning för sina folkomröstningar som jag beskrivit tidigare. Vi var många som ville se ett närmare samarbete i Norden som ett alternativ till EU.
Europa och världen ser annorlunda ut i dag. Eurokrisen, den ökade nationalismen, flyktingkrisen och Brexit har försatt EU är i en allvarlig kris.

Diskussioner förs om någon form av nordisk statsbildning. Kalmarunionen, skandinavismen och myntunion är exempel på tidigare samarbeten och efter första världskriget bildades föreningen Norden 1919. Efter andra världskriget lyftes ”nordens Förenade Stater” fram vilket hämmades av att planerna på att en nordisk försvarsunion sprack och länderna valde olika relationer till Nato.


1952 grundades Nordiska rådet och därefter skapades den nordiska passunionen och den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Nordek, en gemensam ekonomisk organisation, misslyckades dock och länderna valde olika relationer till EEC och EU. Kanske är det dags att förnya samarbetet.

Inga kommentarer: