tisdag 2 augusti 2016

EU måste visa generositet, förståelse och solidaritet med medlemsländerna för att undvika nya exit och stärka medlemsländerna och medborgarna i Unionen.

Det är mitt svar på hur EU ska agera när förhandlingarna med Storbritannien kommer i gång. Det kan ändå leda till att ytterligare länder vill folkomrösta och lämnar men då blir denna ingång i attityden i förhandlingarna ännu viktigare. EU måste se problemen och tillmötesgå medborgarna. 

Storbritanniens prioritet med nya premiärministern Theresa May verkar vara tillträde till den inre marknaden och frihandelsavtal med resten av världen. Ok, säger jag. Bättre att EU lyssnar på detta och EU håller ihop än att samarbetet spricker,säger en "gammal" EU-kritiker. Byråkratin, detaljstyrningen, demokratin och flyktingfrågan är de viktigaste punkterna i samarbetet.

 Så här skriver Anatole Kaletsky i dagens dn.se/kolumnen. "Det är dags för Europas politiker att ta makten från byråkraterna och återskapa ett flexibelt, demokratiskt EU som lyssnar till sina medborgare och anpassar sig till en värld i förändring. De flesta brittiska väljare skulle med glädje stanna i en sådan union." Skulle kunna ha skrivit det själv.

Peter Eriksson(Mp) är rätt man att ta tag i byggfrågorna. 

Och det utifrån sin kommunala bakgrund och sin praktiska politiska kunskap. Att snabbare få igenom detaljplaner i byggnadsnämnderna är en bra ambition.

För övrigt har jag nu packat upp från fjällfisket och lagt öringar och rödingar i frysen.

Inga kommentarer: