fredag 19 augusti 2016

Förbjud tiggeri och överstatliga migrationsregler i EU blir två tunga frågor som inleder höstpolitiken..
Jag tycker inte om något av förslagen om jag låter hjärtat bestämma. Civilminister Ardalen Shekarabi ska nu granska de modeller om tiggeriförbud som finns i Danmark och Norge. "målet måste vara att få bort tiggeriet, det är ingen lösning", säger Shekarabi. Nej, det har ingen sagt och trott. Men är det inte hjärtlöst att förbjuda? Vad är alternativen för de allra fattigaste?

Stöd från staten, säger Shekarabi. En ny lag som gör att kommunerna kan "hantera tiggerifrågan utifrån ett enhetligt regelverk". Vad är det?
Ok, inför det men stoppa inte folk från att ge pengar till fattiga. En minimilagstiftning till kommunerna "det här ska ni uppnå" men en rätt för enskilda organisationer och människor att göra mera, blir mitt svar.

En gemensam överstatlig lagstiftning om migration från EU-kommissionen blir den stora EU-frågan under lång tid. Är det en lösning på problemen? Nej, inte som det är utformat.
Förslaget är i form av en förordning, där alla EU-länder måste följa reglerna exakt, t.ex att det ska vara tillfälliga uppehållstillstånd. Ingen rätt för ett medlemsland att behålla eller införa egna regler, t.ex att för Sverige återgå till de mer öppna regler vi hade innan gränskontrollerna infördes.

Vi skulle inte kunna införa permanenta uppehållstillstånd.
Nej, säger jag. Förordningen måste ändras till ett direktiv med obligatoriska minimiregler för varje land men med rätt att gå före med "öppnare och generösare" regler för länder som så vill om uppehållstillstånd och familjeåterförening t.ex.
För övrigt kommer broder Håkan och Eva hit i dag och vi ska fira hennes 70-årsdag med en havsmiddag på Bullandö.

Inga kommentarer: