lördag 6 augusti 2016

Bra ,och snabb KU-granskning av Riksrevisorerna. Lite undrande över slutsatsen. Förtroendet skadat, men revisorerna kvar.

Det sköttes bra förutom slutsatsen. Ingen katastrod med den en heller, men lite förvånande. Om man nu inte har något förtroende ska man ändå kunna ha kvar uppdraget....? Nu säger revisorerna att förtroendet bara "är skadat" och så ska man tydligen kunna ha kvar sitt uppdrag. 

Men en revisor, Susanne Ackum ansåg och insåg själv att hon inte hade något förtroende redan innan debatten kom igång och KU-förhöret hållits och avgick. Ska de andra två vara kvar?

Motiveringen för att stanna kvar skulle dock vara att kraven på att avsätta revisorer i grundlagen är mycket höga och då går det kanske att försvara. Att man själv väljer att avgå är den enskildes ensak. Nu har konstitutionsutskottet beslutet att en ny utredning tillsätts om Riksrevisionen och det är naturligtvis bra.

Det måst till kraftfullare åtgärder mot utsläpp från fartyg i Östersjön. Det går inte att försvara att reglerna är hårdare på land än till sjöss. 

Sjöfarten står redan för en större del av försurningen och övergödningen än utsläpp från land och om inget görs ökar det ytterligare. Många båtar har gått över från diesel till naturgas och metanol men det borde vara ett krav på mer miljövänliga drivmedel och också hårdare kontroller av utsläpp av kväveoxider och annat miljöfarligt. Inga fartyg får lasta av eller på i hamnarna utan kontroller. Det borde vara en självklar regel.

För övrigt hade Sonja och jag en härlig dag på Djurgården i går med besök på Bellmansro och Rosendals Slott och en god middag på Ulla Winblad Jag är ju lite fängslad av Bellman och den tidsperioden.

Inga kommentarer: